Hiển thị một kết quả duy nhất

1,050,000
1,150,000
850,000
950,000
1,200,000
1,200,000