LAPTOP

PC-SERVER

MÁY VĂN PHÒNG

LỐP XE NÂNG

ẮC QUY-XE NÂNG

GIẤY CHỨNG NHẬN

Laptop

pc-server

máy văn phòng

2,295,000
2,762,000
4,170,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K14

2,050,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K21

1,957,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công Vân tay Bosser C11

3,200,000
2,600,000

Máy ép Plastic

Máy ép Plastic DSB HQ235

1,500,000

Lốp xe nâng

Lốp Phoenix 18*7-8

Lốp Phoenix 18*7-8 /4.25-4.33

Lốp Phoenix 28*9-15

Lốp Phoenix 28*9-15 (8.15-15)

Lốp Phoenix 23*9-10

Lốp Phoenix 23×9-10

Lốp Phoenix 7.00-12

Lốp Phoenix 7.00-12

Lốp Nexen 6.50-10

Lốp Nexen 650-10

Lốp Nexen 7.00-12

lốp Nexen 7.00-12

ẮC QUY-XE NÂNG