LAPTOP

PC-SERVER

MÁY VĂN PHÒNG

ÂM THANH

THIẾT BỊ MẠNG

GIẤY CHỨNG NHẬN

Laptop

pc-server

máy văn phòng

2,295,000
2,762,000
4,170,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K14

2,050,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K21

1,957,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công Vân tay Bosser C11

3,200,000
2,600,000

Máy ép Plastic

Máy ép Plastic DSB HQ235

1,500,000

âm thanh

3,100,000
1,660,000
1,895,000
578,000

thiết bị mạng