Giao nhận và lắp đặt

Giao nhận hàng hóa:

  • Giao hàng hoàn toàn miễn phí ở bất kỳ nơi đâu & Khu công nghiệp nào trên toàn lảnh thổ Việt Nam
  • Sau khi xác nhận giao hàng cho quý khách thì quý khách phải chuyển khoản cho chúng tôi số tiền còn lại theo hợp đồng (nếu có) và chúng tôi sẽ chuyển hàng cho quý khách tận nơi sử dụng hoặc nếu ở xa thì qua đơn vị vận chuyển theo địa chỉ và phương thức yêu cầu của quý khách.

Lắp đặt sản phẩm hàng hóa:

  • Quá trình thi công lắp đặt sản phẩm được thực hiện theo thỏa thuận giữa chúng tôi với quý khách làm sao để thuận lợi cho hai bên trong quá trình thi công lắp đặt.
  • Tùy từng nhu cầu, tùy từng sản phẩm, dự án, công trình khác nhau mà có những cách thức thi công lắp đặt khác nhau.
  • Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn cụ thể và chi tiết cho quý khách