Ắc quy Enimac 12V 150AH N150

 Voltage/Điện thế 12V
 Capacity/Dung lượng 150Ah
 Length/Dài 505(L-mm)
 Width/Rộng 220(W-mm)
 Height/Cao 209(H-mm)
 Total Height/Tổng cao 255(TH-mm)
 Type of terminal post/Loại cọc bình P2
 Layout/Bố trí L2
Danh mục: