Bộ lưu điện/ UPS Santak Blazer BL1000-Pro

4,450,000