Thiết bị mạng/ Switch HP 48P 1920S 48G JL382A

16,900,000

  • Số cổng LAN: 48 Gigabit switch ports + 4 Gigabit SFP ports
  • Tốc độ: 10/100/1000 Mbps.ARM Cortex – 9A 400Mhz, 250 MB SDRam, 64Mb Flash, packet buffet size 1.5 Mb