Card tổng đài Panasonic KX-TE 82480

2,762,000

  • Card nâng cấp 2 trung kế và 8 máy nhánh dùng cho KX TES824