Tổng đài Panasonic KX-TES 824

4,170,000

  • Dung lượng 3 trung kế, 8 máy nhánh, nâng cấp tối đa 8 trung kế, 24 máy nhánh.
  • Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (Card KX – TE 82491).
  • Có khả năng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (Card KX – TE 82493 hoặc KX-TE82494)