Hiển thị một kết quả duy nhất

2,762,000
2,295,000
4,170,000